Ophold på Hellerup Krisecenter


 

Første kontakt og indskrivning

Et ophold på Hellerup Krisecenter starter med, at du - eller en anden person på vegne af dig – kontakter krisecentret på tlf. 39 61 21 35 eller at du møder personligt op på krisecentret.
Såfremt du kontakter os telefonisk, tager vi over telefonen en kort samtale omkring din voldshistorie, for at lave en umiddelbar vurdering af, om du er i målgruppen for et ophold.
For at være i målgruppen for et ophold på Hellerup Krisecenter, skal du eller dine børn for nylig have været udsat for vold fra en nær relation, og have behov for ly og beskyttelse.
Vurderes du, på baggrund af den korte samtale, som værende i målgruppen, inviteres du til en visitationssamtale med henblik på en uddybning af din voldshistorie samt en vurdering af din sikkerhed.
Såfremt du fortsat vurderes som værende i målgruppen herefter, tilbydes du at blive indskrevet på Hellerup Krisecenter.
Ved indskrivning får du dit eget værelse, og skal dele toilet, bad og køkken med de andre beboere på din etage.

De første dage

I løbet af de første par dage vil du blive introduceret for huset og hvordan det fungerer, de øvrige beboere, dit kontaktteam mv. Dit kontaktteam vil bestå af to pædagoger og to socialrådgivere.
Der vil blive afholdt flere samtaler med dig med henblik på at hjælpe dig med bl.a. din sikkerhed, kontakt til din kommune, afdækning af akutte problemstillinger, eksempelvis forsørgelsesgrundlag mv.

Under opholdet

Under opholdet vil du have løbende samtaler med pædagogerne og socialrådgiverne fra dit team, som gennem samtaler vil hjælpe dig med at bearbejde den vold du eller dine børn har været udsat for, samt agere bindeled til diverse instanser.
Dit team kan være behjælpelige med bl.a. boligsøgning, økonomi, krisecenterfaglig erklæring til Familieretshuset, kontakt til og møder med kommunen, adresseændring, navne- og adressebeskyttelse, jobsøgning, sygemelding, opsigelse af tidligere bolig, anmeldelse af volden mv.
Du og dine børn har hver ret til 10 psykologsamtaler – under eller umiddelbart efter krisecenteropholdet, som dit team vil hjælpe dig med at gøre brug af, hvis du ønsker det.

Du vil blive tildelt en §109-sagsbehandler, som løbende vil være din kontakt ind i kommunen, og som løbende vil følge op på, hvordan dit ophold på krisecenter går, herunder status ift. boligsøgning, forsørgelse mv.
Det er et krav, at du er aktivt boligsøgende, når du bor på Hellerup Krisecenter, idet krisecentret er et midlertidigt botilbud, som din kommune betaler for.

Udskrivning

Når dit ophold er ved vejs ende – enten når du har fået en bolig, eller fraflytter af anden årsag, vil dit team være behjælpelige med at søge om bl.a. indskudslån, enkeltydelser, boligstøtte mv. om nødvendigt.
Du blive tilbudt en koordinerende rådgiver af don kommune. Nogle gange er denne person den samme som din §109-sagsbehandler, andre gange vil det være en ny person. Denne person kan hjælpe dig med diverse opgaver, kontakter til det offentlige mv. efter dit endte krisecenterophold.