Former for vold

Definition af vold

"Vold kan både være en reel handling eller en trussel mod et andet menneske. Volden kan
have til hensigt at krænke en anden persons integritet, at skade eller påføre smerte mod en
anden person. At være vidne til volden, såvel som selv at blive udsat for volden, kan have
samme følgevirkninger. Volden kan udføres i affekt eller være en bevidst handling, som
udøves mod en anden person."

Vold er derfor ikke bare én ting. Mange sætter dog lighedstegn mellem vold og fysisk vold,
men vold kan være meget andet end blå mærker på kroppen – og du kan være udsat for flere
forskellige former for vold på en gang. Den hjælp, du har brug for, afhænger ofte af de
voldsformer, du er udsat for.

Kilde: https://levudenvold.dk/viden-om-vold/former-for-vold/hvad-er-vold/