Psykisk vold


En undersøgelse fra VIVE fra 2018 viser, at knap 4 ud af 100 kvinder har været udsat for psykisk partnervold inden for et år.
Det samme gælder for 1 ud af 100 mænd. Måske du selv har oplevet psykisk vold og føler dig alene. Men det er du ikke.

Psykisk vold kan komme til udtryk på mange måder. Du kan opleve, at du flere gange bliver nedgjort, ydmyget, krænket, manipuleret, truet eller isoleret. Tit er det meningen, at den psykiske vold skal begrænse eller kontrollere dit liv.

Nogle af de mennesker, der har været udsat for psykisk vold fortæller:

”Jeg ville ønske, han havde slået mig, så havde det været nemmere for mig at finde ud af, at jeg blev udsat for vold”.
”Hun blev ved med at fortælle mig, at jeg var forkert. At hvis jeg bare kunne ændre min personlighed, så ville vi få
det meget bedre sammen. I lang tid troede jeg på hende. Det var som at nedbryde mig selv indefra”.
”Jeg var denne her glade pige, men mine forældre kunne slet ikke genkende mig, da jeg kom og besøgte dem sammen med ham, fordi jeg pludselig var helt stille og tilpasset”.

Psykisk vold er meget alvorligt, og derfor stemte alle Folketingets partier ja til at kriminalisere psykisk vold på lige
fod med fysisk vold den 1. april 2019.


Hvad er psykisk vold?

Der er ikke nogen facitliste, når det kommer til psykisk vold. Nogle oplever, at den psykiske vold står alene, mens andre
oplever, at den psykiske vold blander sig med for eksempel seksuel eller fysisk vold.Grænserne for psykisk vold kan samtidig
være uklare, da voldsformen overlapper med andre former som økonomisk vold, digital vold, negativ social kontrol og stalking.
Det er derfor helt normalt at være i tvivl om, hvad du præcist oplever. Der er dog nogle kendetegn, som du måske kan nikke
genkendende til. Det er ofte i forhold til den adfærd og de handlinger, som du kan blive udsat for. Du kan for eksempel opleve,
at du bliver isoleret fra dine venner og familie – eller at du direkte bliver indespærret uden mulighed for at flygte. Du kan
også opleve, at du bliver truet. En trussel kan være, at du ikke får lov til at se dine børn, eller at personen vil skade sig
selv, hvis du forlader ham eller hende. Det kan også ske, at du gentagende gange bliver nedgjort og ydmyget ved at blive kaldt
øgenavne. Eller at du konstant bliver kritiseret, ignoreret eller beskyldt for usande påstande såsom, at du er utro eller
psykisk ustabil. Der er altså ikke ét parameter, der afgør, om du er udsat for psykisk vold. Volden ligger i gentagelsen og
nedbrydningen.

Listen nedenunder må du ikke se som en facitliste, men i stedet som eksempler på tegn på psykisk vold. Tegnene kan du bruge til dig selv og din situation. Du kan også bruge dem, hvis du tror, du kender en, som er udsat for psykisk vold.

Tegn på psykisk vold - det kan være tegn på psykisk vold, hvis din partner:                                                                       Er jaloux eller besidderisk
Kontrollerer eller manipulerer dig.
Vil bestemme, hvad du har på, hvad du spiser, eller hvem du ser.
Tjekker din mobil eller profiler på nettet.
Forsøger at begrænse din kontakt til familie eller venner.
Insisterer på altid at vide, hvor du er.
Kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre.
Truer med at ødelægge dine ting.
Ringer tit eller skriver mange beskeder og bliver sur, hvis du ikke svarer med det samme.
Vil have sex med ig, selvom du ikke har lyst.
Får dig til at føle dig utilstrækkelig.
Bander eller åber af dig.
Nægter dig viden eller adgang til økonomiske ressourcer – også selvom du beder om det.

Det kan også være tegn på psykisk vold, hvis du:

Skal tage særlig hensyn, så han/hun ikke pludselig får et raserianfald eller bliver kold.
Har en opfattelse af, at du er blevet svagere – at du engang var stærkere, end du er nu.
Isolerer dig fra familie eller venner, fordi du synes, det er lettere.
Føler dig forvirret, ked af det og har svært ved at se klart, når du tænker på dit forhold.
Gør ting, som du egentlig ikke har lyst til eller føler er rigtigt for at gøre din kæreste tilfreds.

Konsekvenser af psykisk vold

Psykisk vold kan have alvorlige konsekvenser i forhold til både den psykiske, fysiske og sociale trivsel. Konsekvenser, der ikke kun rammer den udsatte, men som også har betydning for eventuelle børn og den udsattes arbejdsevne. Udover at være skyld i generel mistrivsel hos den udsatte, så er angst, depression og PTSD nogle af konsekvenserne af psykisk vold. Det pres og og den stress, psykisk vold medfører, resulterer også i et generelt nedsat fysisk helbred og en mindsket forældreevne.

Kilde: https://levudenvold.dk/viden-om-vold/former-for-vold/psykisk-vold/