Stalking


Stalking er en form for psykisk vold, som flere kvinder og mænd er udsat for i dag.

Hvis du bliver stalket, vil du gentagende gange blive udsat for hændelser, som krænker eller forstyrrer dig og dit liv.
Det kan blandt andet være:

Du bliver forfulgt, overvåget eller modtager utallige sms’er og opkald.
Du oplever chikane, hærværk og rygtespredning.
Hændelserne kan virke harmløse, når du tænker på dem enkeltvis. Det er derfor den konstante gentagelse, som kan give dig en stor grad af frygt og utryghed.

Du kan opleve, at stalkingforløb strækker sig over kortere perioder på et par uger til at vare flere år.

Kilde: https://levudenvold.dk/viden-om-vold/former-for-vold/stalking/