Indflydelse og regler

Når du bor her...

 
Når du bor her:

•  Skal du benytte dit værelse.
•  Må du ikke være påvirket af alkohol eller stoffer.
•  Skal du gøre rent på dit eget værelse og efter dig selv og dine børn på    husets fællesarealer.
•  Har du tavshedspligt ift. de andre beboere på krisecenteret under og efter opholdet.
•  Må du kun ryge udendørs.
Beboermøde
Ca. en gang om måneden holder vi beboermøde, hvor du har mulighed for at få indflydelse på nogle af de ting, der sker på krisecenteret.

Aktivt boligsøgende
Mens du bor på krisecentret, skal du være aktivt boligsøgende. Det betyder blandt andet, at du skal lade dig skrive op til bolig i minimum et boligselskab. Krisecenteret har ikke mulighed for at skaffe boliger.