Tilbud

Du bliver tilknyttet et team

Kontaktpersoner

Du bliver tilknyttet et team  med 2 Socialrådgivere og 2 pædagoger under dit ophold. De pædagogiske kontaktpersoner kan støtte dig i at få løst praktiske problemer og tale med dig omen vold, du har været udsat for. Du bliver tilbudt en samtale om ugen med en af dine kontaktpersoner. 

Du har også mulighed for at tale med en af socialrådgiverne i dit team. Hun kan tale med dig om de socialretlige emner som eksempelvis bolig, økonomi, separation, skilsmisse, forældremyndighed og samvær. Og hun kan hjælpe dig med at kontakte din kommune og andre offentlige kontorer, hvis du har brug for det.

Opholdsplan
Mens du bor her, kan vi sammen arbejde med din opholdsplan. Denne kan være med til at sætte fokus på det, der er vigtigt for dig og dine børn under dit ophold her og i tiden derefter.

Støtte til børn
Hvis du har børn med, kan dine kontaktpersoner tale med dig om, hvordan du bedst støtter dine børn.