Familierådgivning

Lovpligtig tilbud om familierådgivning.

Familierådgivning
Lovgivningen sikrer at alle voldsramte kvinder med børn får tilbud om kommunal familierådgivning i forbindelse med deres ophold på et krisecenter.

Styrket indsats efter krisecenteropholdet
Formålet med familierådgivningen er særligt at støtte den voldsramte kvinde og hendes børn, når de skal etablere sig i en ny bolig og få hverdagen til at fungere igen efter krisecenteropholdet.

Rådgivningen fortsætter efter udflytningen
Familierådgivningen vil derfor typisk fortsætte efter udflytningen fra et krisecenter.

Rådgivningen kan vedrøre bolig, økonomi, arbejde, uddannelse, børnenes skole, daginstitution, trivsel, samt andre områder af relevans for tiden efter krisecenteropholdet.

Opstart af familierådgivning
Kvinden informeres om tilbuddet i forbindelse med indflytning og krisecenterets personale  formidler kontakt til den kommunale familierådgiver.

Lovens ordlyd - Serviceloven § 109 stk. 7

"Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestemmelse. Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning og skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, senest når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig."