Historie

Hellerup Krisecenter blev stiftet i 1966.

Historie

Boligfonden for enlige mødre blev stiftet d. 24.maj 1966 og udgangspunktet var Lis Møllers reportage i TV i februar 1966, om enlige mødres elendige boligforhold.

En undersøgelse som Mødrehjælpen havde lavet, dokumenterede at den enlige mor og hendes barn, havde de dårligste boligforhold i det danske samfund.

Privat donation

Mange mennesker og institutioner ønskede at være med til at gøre noget ved problemet. Lis Møller tog initiativ til at starte Boligfonden. 100.000 kr. var startkapitalen, skænket af direktør Holm Vilsby.

Rådgivningskontoret der nu ligger på Åboulevarden startede op i 1966. Siden kom Førstehjælpslejligheder til. I starten af 1980’erne registrerede Boligfonden en stigning i antallet af voldsramte kvinder.

Lis Møller indledte forhandlinger om køb af en villa på Marievej i Hellerup, med henblik på at oprette et krisecenter. Beboerne protesterede kraftigt, da de mente, at det ville nedsætte deres ejendomsværdi, hvis enlige, voldramte kvinder med børn skulle færdes i kvarteret.

I al ubemærkethed købte Lis Møller derfor i 1982 huset på Callisensvej, Boligfondens hjælpecenter, nu Hellerup Krisecenter.