Historie

Hellerup Krisecenter har en årelang historie, som du kan læse mere om i det nedenstående.

Historie

'Boligfonden for Enlige Mødre' blev stiftet d. 24.maj 1966 af journalist og ildsjæl, Lis Møller .
Udgangspunktet for denne fond, var Lis Møllers TV-reportage fra februar 1966, som omhandlede enlige mødres dårlige boligforhold.
En undersøgelse, som Mødrehjælpen havde lavet, dokumenterede at enlige mødre og deres børn, var den gruppe i det danske samfund, som havde de dårligste boligforhold.

Danmark fik - på baggrund af dette - øjnene op for uligheden, hvilket bevirkede, at mange privatpersoner og institutioner, ønskede at være med til at gøre noget ved dette samfundsmæssige problem.
Lis Møller var kvinden bag initiativet, som fik startet 'Boligfonden'. En donation på 100.000,- skænket af direktør Holm Visby gjorde opstarten mulig. 
Fonden blev sidenhen både et rådgivningstilbud, samt førstehjælpsboliger til enlige forældre.

I starten af 1980'erne registrerede Boligfonden en stigning i antallet af kvinder, der blev udsat for vold.
Lis Møller indledte derfor forhandlinger om køb af en villa på Marievej i Hellerup. Dette hus skulle danne ramme om et kvindekrisecenter, som skulle tage imod kvinder, som blev udsat for vold.
Beboerne i området protesterede kraftigt imod dette foretagende, idet de mente, at det ville forringe deres ejendomsværdi, hvis enlige, voldsramte kvinder med børn skulle til at færdes i kvarteret. 
Mens konflikten og protesterne rasede omkring købet af villaen på Marievej, så købte Lis Møller i al ubemærkethed huset på Callisensvej 11, til 'Boligfondens Hjælpecenter', som i dag hedder Hellerup Krisecenter.

Boligfonden hedder i dag Forældrefonden, og rummer både hjælp, rådgivning og botilbud til enlige mødre og enlige fædre. Forældrefonden er i dag en social hjælpeorganisation, der har til opgave at støtte sårbare, enlige mødre, fædre og deres børn.
Forældrefonden mener, at alle børn har ret til at vokse op i tryghed, med stærke sociale relationer og glæde ved livet - uagtet deres forældres økonomiske eller sociale status. Forældrefonden tror på, at bolig, socialfaglige støtte og et godt netværk, er den bedste måde at hjælpe de enlige forældre og deres børn, som har brug for hjælp.