Psykologsamtaler

Til kvinder og børn på krisecenter

Psykologsamtaler med børn

Lovgivningen sikrer, at alle børn, som bor på et krisecenter, får tilbud om samtaler med en psykolog. Barnet skal tilbydes mellem fire og ti samtaler.

Formålet er, at børnene får mulighed for at bearbejde de oplevelser, de har haft i perioden op til indflytningen på krisecenteret.

Indenfor den første uge efter indflytning på Hellerup Krisecenter, informeres barnets mor om tilbuddet.

Hvis moderen ønsker at tage imod tilbuddet om psykologsamtaler til barnet, vil krisecenteret kontakte hjemkommunen for at aftale, hvordan et sådant samtaleforløb kan iværksættes.

Krisecenterets psykolog

Hellerup Krisecenter har et formaliseret samarbejde med eksterne psykologer, der kan varetage opgaven, hvis dette ønskes.

Hvis børnene er meget små, eller når psykologen i øvrigt finder det relevant af hensyn til behandlingens resultater, vil moderen blive inviteret til at deltage sammen med sit barn.