Statistik

Vi udfærdiger en årlig statistik.

Statistik
Hvert år udfærdiger Hellerup Krisecenter,
en samlet statistik om kvinder og børns
ophold på Krisecentret.

Statistik for kvinder og børn 2018