Til sagsbehandlere

Vi yder en bevidst, professionel indsats døgnet rundt.

Hellerup Krisecenter støtter kvinder og børn til et liv uden vold, ved en bevidst professionel indsats- døgnet rundt.

Information til kommunen ved indflytning

Når en borger tager ophold på Hellerup Krisecenter vil kvindens hjemkommune blive kontaktet hurtigst muligt med information om, at kvinden og eventuelle børn er indskrevet.

Tæt samarbejde
Kvinden og eventuelle børn bliver tilknyttet et team på 4 kontaktpersoner, 2 pædagoger og 2  socialrådgivere. De vil forestå det primære samarbejde med kommunen.