Det gode samarbejde

Vi orienterer sagsbehanderen løbende.

Opholdsplan
Personalet vil i samarbejde med kvinden udarbejde en individuel plan for opholdet, så kvinden støttes i en udviklingsproces, der vil tilgodese hende og eventuelle børns behov  for at etablere en tilværelse uden vold.

Handleplan
Indenfor den første måned tager Krisecentret initiativ til at afholde et Handleplansmøde, hvor kvindens opholdsplan for krisecenteropholdet kan drøftes med sagsbehandleren. Mødet kan afholdes enten på krisecentret eller på forvaltningen.

Boligsøgning
Krisecentret underviser og støtter kvinden i at søge bolig.

Familierådgiver og psykolog bliver tilknyttet
Se hjemmesiden under disse punkter

Løbende orientering til sagsbehandler
Personalet vil løbende og på eget initiativ holde sagsbehandler orienteret om kvindens- og eventuelle børns situation.