Definitioner på vold

Vold kan defineres i 4 kategorier.

Definitioner på vold

På Hellerup Krisecenter er vi bl.a. inspireret af Per Isdal, psykolog og tidligere leder af behandlingstilbuddet "Alternativ til vold" (ATV) i Norge. Han har i bogen "Meningen med volden” defineret volden i fire kategorier:

Fysisk vold er brug af enhver form for fysisk magt, som ved at smerte, skade, skræmme og krænke, påvirke et andet menneske til at holde op med at gøre noget, det ville gøre, eller gøre noget mod sin vilje.

Psykisk vold er alle måder at skade, skræmme eller krænke på, som ikke er direkte fysisk i sin natur. Det kan også være måder at styre eller dominere den anden på ved hjælp af bagvedliggende trusler om vold.

Seksuel vold er alle handlinger, der retter sig mod en anden persons seksualitet, som ved at  volde smerte, skade, skræmme eller krænke, får denne person til at gøre noget mod sin vilje, eller holde op med at gøre noget, hun vil.

Materiel vold er alle handlinger, rettet mod ting eller genstande, som gennem at de virker skræmmende eller krænkende, påvirker andre til at gøre noget mod sin vilje, eller holde op med at gøre noget de vil. Det kan også være at ødelægge genstande, der er betydningsfulde for kvinden.