Faser og konsekvenser

 Der er 3 faser

På krisecenteret kommer kvinder, som udsættes for vold i nære relationer. Volden kan optræde i faser, som beskrevet nedenfor.

1. Spændingsopbygningsfasen imellem voldsepisoderne
Voldsudøveren bliver mere og mere utilfreds. Kvinden er meget opmærksom på dennes ønsker, og hun forsøger at undgå konflikter.

2. Voldsfasen
Spændingen kulminerer i vold. Det er svært for kvinden at gennemskue, hvad der udløser volden.

3. Genopbygningsfasen
Vold veksler med varme og omsorg. Fasen er præget af voldsudøverens anger og ønsker om bedring. Her vil ofte være løfter om forandring. Herefter kan følge en periode med ro.