Litteratur 1

Vi henviser til forskelligt litteratur.

Litteratur henvisninger 1
Vold mod kvinder og børn:

Når mor får bank - en mosaik om børn i voldsramte familier
Else Christensen & Lenie Persson
København, 2. oplag, 2000
Socialt Udviklingscenter

Vold i parforhold – den indre verden hos mishandlede kvinder
Marianne Peterstrand-Nielsson
1999
Nordisk Forlag A/S

Meningen med volden
Per Isdal
Oslo 2000
Kommuneforlaget

Menns vold mot kvinner
Marius Råkil
Oslo 2002
Universitetsforlaget

5230 børn på krisecentre
Hanne Behrens
Esbjerg 2002
Formidlingscentret for Socialt Arbejde