Litteratur 2

Bøger og undersøgelser.

Litteratur 2
Vold mod kvinder og børn:

Hustruvold
Mette Groes
København 2001
Nordisk Forlag A/S

Når filmen knækker -hjælp til voldsramte familier
Birte Binger Kristiansen (red.)
København 1995
Hans Reitzels Forlag A/S

I fars vold
Mogens Møller
Oslo 2000
Kommuneforlaget

Kvindehjemmet Jagtvej – en interviewundersøgelse blandt brugere
Inge M. Bryderup
2001
Danmarks Pædagogiske institut

Kvinder der elsker for meget – du ønsker og håber, men han forandrer sig ikke!
Robin Norwood
1. udgave, 9. oplag, 1993
Borgens Forlag