Litteratur 3

Etnisitet - ære og skam.

Litteratur 3
Vold mod kvinder og børn:


Charmør og tyran – et indblik i psykopaternes og ofrenes verden
Alv A. Dahl og Aud Dalsegg
1. udgave, 2. oplag, 2000
Munksgaard

Mandlige Krænkere - en manual til personvurdering
David Briggs m. fl.
2004
Dansk Psykologisk Forlag

Ære og skam - det islamiske familie- og livsmønster fra undfangelse til grav
Naser Khader
1996
Borgens Forlag

Børn fra etniske minoriteter på krisecenter
Formidlingscentret for Socialt Arbejde
Esbjerg 2000

Om kvinder fra etniske minoriteter på danske krisecentre
Formidlingscentret for Socialt Arbejde
Esbjerg 2000