Litteratur 4

Teori og metode...

Litteratur 4
Vold mod kvinder og børn:

Narrativ praksis
Michael White
København 2006
Hans Reitzels Forlag

Narrativ teori
Michael White
København 2006
Hans Reitzels Forlag

Narrative samtaler
Alice Morgan
København 1. udgave , 2 oplag ,2005
Hans Reitzels Forlag

Den personlige samtale – en introduktion
Irena Damgaard & Helle Nørrelykke
København, 2. oplag, 2001
Hans Reitzels Forlag

Samtaler med B – om at finde sit sprog
Sven Hessle
Hans Reitzels Forlag
København 1995