Litteratur 5

Forskning og andet

Litteratur 5
Vold mod kvinder og børn:

Om kvinder fra etniske minoriteter på danske krisecentre
Formidlingscentret for Socialt Arbejde
Esbjerg 2000

Den ægte dialog – i vejledning og rådgivning
Jette Buhl & Jette Flindt Pedersen
København 2001
Nordisk Forlag A/S