Meningen med Volden

Vold udspringer af en følelsesmæssig tilstand

Meningen med volden
Vold udspringer af en følelsesmæssig tilstand, et sæt af tanker, som ofte øger aggressionen, og et sæt af handlingsvalg. Når den som udøver volden ser nærmere efter, kommer volden aldrig som nogen overraskelse.

Voldens hensigt for manden er, at han opnår magt og kontrol. Han får en oplevelse af styrke og værdighed. Han bruger volden som en måde at mestre egne vanskelige følelser på, og grundlæggende er der tale om en mestring af afmagt.

Tegn på, at der er en hensigt med volden er:
•At han ikke mishandler hvem som helst, men sin kone, samlever eller sine børn.
•At mishandlingen sker, når de er alene. Han slår ikke i affekt. Han har kontrol over, hvor han slår, og hvornår han stopper.
•At han slår/truer i situationer, hvor han ønsker at sætte grænser for sin partners handlinger/ytringer. Han bestemmer, hvad hun må sige og gøre, og hvem hun må omgås og hvad hun må vide.
•At han er af den opfattelse, at der er noget galt med kvinden og at han skal opdrage hende. Han har retten til at bestemme, hvordan kvinden skal være.
•At volden veksler med varme og kærlighed.