Vores målgruppe


Desværre kan Hellerup Krisecenter ikke tilbyde alle voldsudsatte et ophold. Hellerup Krisecenterets målgruppe indebærer kvinder samt eventuelle børn, som har været udsat for vold fra deres partner eller en anden nær relation. Kvinden skal derudover være selvhjulpen og i stand til at tage ansvar for egne børn. Af den årsag kan Hellerup Krisecenter ikke tilbyde kvinder med et misbrug eller akut psykiatrisk behandlingsbehov et ophold. Såfremt du eller en du kender, ikke er vores målgruppe, vil personalet altid forsøge at være behjælpelige med at henvise til andre øvrige krisecentre, bosteder og andre instanser, som kan tilbyde den rette hjælp og vejledning.