Litteratur


I tidernes løb er der udarbejdet rigtig meget litteratur, film, podcasts mv. omkring vold mod kvinder.

På Hellerup Krisecenter arbejder vi med de indskrevne kvinder ud fra en vifte af forskellig viden og teori.
De tilgange, vi særligt baserer os på, er den narrative tilgang, den mentaliseringsbaserede tilgang samt faglitteratur fra Alternativ Til Vold (ATV).

Nedenstående er litteraturhenvisninger til noget af det litteratur, som vi her på krisecentret læner os op ad:

Meningen med volden

Per Isdal
Oslo 2000
Kommuneforlaget

Menns vold mot kvinner
Marius Råkil
Oslo 2002
Universitetsforlaget

Narrativ praksis
Michael White
København 2006
Hans Reitzels Forlag

Narrativ teori
Michael White
København 2006
Hans Reitzels Forlag

Narrative samtaler
Alice Morgan
København 1. udgave, 2. oplag, 2005
Hans Reitzels Forlag