Virksomhedskatalog

Læs vores virksomhedskatalog nedenfor.

Virksomhedskatalog

I Virksomhedskatalog 2023 kan du finde detaljeret information om Hellerup Krisecenter.

Virksomhedskataloget omfatter en beskrivelse af målgruppe og visitation samt de basisydelser alle kvinder og børn tilbydes i forbindelse med  opholdet; herunder en beskrivelse af det ordinære efterværn som tilbydes alle familier, efter ophold på krisecentret.

Efterfølgende beskrives tillægsydelserne, som er specifikt udviklede ydelser som socialforvaltningerne har mulighed for at tilkøbe.

Det  drejer sig om et særligt børne efterværn, samt ambulante, individuelle samtaleforløb for kvinder der lever i, eller har levet i voldelige familieforhold.

Derefter følger beskrivelse af fokusområder for 2023.

Til sidst i kataloget forefindes en beskrivelse af de organisatoriske, personalemæssige forhold og arbejdspladsudvikling.

Virksomhedskatalog 2023