Fysisk vold


Fysisk vold er et stort problem i Danmark, som alt for mange mennesker oplever. Tal fra Statens Institut
for Folkesundhed skønner, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt bliver udsat for fysisk partnervold.

Du kan tit genkende fysisk vold på dens slag, spark, skub, angreb med kniv og kvælningsforsøg, som kan give
dig smerte og skade på kroppen. Den fysiske vold kan være mindre skadelig som for eksempel lussinger og skub,
men den kan også være så grov, at den ender i dødsfald eller drab.

Det er vigtigt at huske, at fysisk vold ikke kun giver skader på kroppen. Volden kan også gøre det svært
for dig psykisk. Hvis du er udsat for fysisk vold, kan du derfor opleve frygt, stress og en nedbrydning
af dit selvværd.

Nogle af de mennesker, som har oplevet fysisk vold, siger:

”Det var ligesom, der var ild i huset, når han gik amok”.
”Jeg har fået taget kvælertag, er blevet skubbet ned ad trapper, spyttet på og har fået sprængt mine trommehinder”.
"Min kæreste er som en tikkende bombe".

Kilde: https://levudenvold.dk/viden-om-vold/former-for-vold/fysisk-vold/